011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Fiscaal voordeel
Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt! Neem de Salvatoriaanse Hulpactie op in je testament!

Schenkingen, legaten, erfenissen

Steun ons via uw testament!
U kan de Salvatoriaanse Hulpactie opnemen in uw testament. 
Ook een duo-legaat is een interessante formule om aan het goede doel na te laten.
In het boekje "goed geregeld, goed gegeven" vindt u hierover meer informatie.
U kan dit bij onze medewerkster, Lieve Schreurs, gratis opvragen.                  De Salvatoriaanse Hulpactie is lid van de groepscampagne testament.be 
U kan voor gratis advies ook bij hen terecht! 
Meer info via: 


Uw persoonlijke voorkeur kenbaar maken in uw testament

in een testament dat u laat opmaken bij een notaris kan u zelf tot uitdrukking brengen hoe en aan wie u uw vermogen wenst na te laten. Behalve aan familieleden kunt u uw vermogen ook nalaten aan een goede vriend, een vereniging of een instelling voor het goede doel zoals de Salvatoriaanse Hulpactie.

Voor onze Nederlandse weldoeners zijn er twee manieren waarop u de Stg. Salvatoriaanse Hulpactie in uw testament kunt bedenken:
-een bepaald bedrag (legaat)
-benoemen als (mede)erfgenaam (erfdeel)
a. legaat
Een legaat is een bepaling in uw testament waarin u aangeeft dat u een vastgelegd geldbedrag of een bepaald goed bv. een stuk grond, een appartement... nalaat aan de door u gekozen persoon of organisatie.
b. erfdeel
U kunt de Stg. Salvatoriaanse Hulpactie in uw testament tot (mede)erfgenaam benoemen. Uw eigendom wordt dan volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen à rato van het aantal erfgenamen.

Goede doelen met ANBI status, zoals onze stichting, hoeven geen belasting te betalen over een erfdeel of legaat. Ze zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting.