011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Fiscaal voordeel
Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt! Neem de Salvatoriaanse Hulpactie op in je testament!

Schenkingen, legaten, erfenissen

Steun ons via uw testament!
Hebt u er ooit al aangedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaam in uw testament op te nemen? Op die manier kunt u onze medemensen in de Derde Wereld prachtig steunen. Daartoe is het voldoende in uw testament bijvoorbeeld de volgende zin in te lassen: "Aan de Salvatoriaanse Hulpactie vzw 't Lo 47 te Hamont vermaak ik de som van €..."
Het duolegaat werd afgeschaft door de Vlaamse regering en zal geen fiscaal voordeel meer opleveren. Het is dus aangeraden om - indien u een duolegaat in uw testament al heeft vastgelegd - dit te wijzigen (voor 30 juni 2021). 
Er is geen erfbelasting meer verschuldigd op het deel dat u (als erflater) aan onze organisatie overmaakt (vanaf 1 juli 2021)
Voor een eventuele herziening van uw testament, contacteert u best uw notaris.

Hier vindt u een infofiche van notaris.be betreffende de hervorming van het duolegaat

In het boekje "goed geregeld, goed gegeven" vindt u hierover meer informatie.
U kan dit bij onze medewerkster, Lieve Schreurs, gratis opvragen.


Ook op www.notaris.be/nieuws-pers/detail/iets-nalaten-aan-een-goed-doel-dat-doe-je-zo  vindt u meer informatie.                 

De Salvatoriaanse Hulpactie is lid van de groepscampagne testament.be 
      U kan voor gratis advies ook bij hen terecht! 
     Meer info via: 
      

     
Uw persoonlijke voorkeur kenbaar maken in uw testament

in een testament dat u laat opmaken bij een notaris kan u zelf tot uitdrukking brengen hoe en aan wie u uw vermogen wenst na te laten. Behalve aan familieleden kunt u uw vermogen ook nalaten aan een goede      vriend, een vereniging of een instelling voor het goede doel zoals de Salvatoriaanse Hulpactie.


Voor onze Nederlandse weldoeners zijn er twee manieren waarop u de Stg. Salvatoriaanse Hulpactie in uw testament kunt bedenken:
-een bepaald bedrag (legaat)
-benoemen als (mede)erfgenaam (erfdeel)
a. legaat
Een legaat is een bepaling in uw testament waarin u aangeeft dat u een vastgelegd geldbedrag of een bepaald goed bv. een stuk grond, een appartement... nalaat aan de door u gekozen persoon of organisatie.
b. erfdeel
U kunt de Stg. Salvatoriaanse Hulpactie in uw testament tot (mede)erfgenaam benoemen. Uw eigendom wordt dan volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen à rato van het aantal erfgenamen.

Goede doelen met ANBI status, zoals onze stichting, hoeven geen belasting te betalen over een erfdeel of legaat. Ze zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting.