011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Fiscaal voordeel
De Salvatoriaanse Hulpactie is erkend om fiscale attesten uit te schrijven, in België. In Nederland beschikt zij over het ANBI statuut!

Fiscaal voordeel

Giften aan ons werk zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen wanneer het totaal in één kalenderjaar gestort bedrag € 40,00 of meer bedraagt.
Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest.
U heeft recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift.

Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:
ofwel 20 % van het totale netto-inkomen
ofwel 397.850 euro (aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020)

Voor onze Nederlandse weldoeners geldt het ANBI statuut van onze stichting.
Als u gedurende een reeks van jaren grotere giften doet aan onze organisatie, is het voordeliger om dit te doen in de vorm van een periodieke uitkering. De aftrekdrempel geldt namelijk niet voor dergelijke giften als de looptijd tenminste 5 jaar bedraagt en er een schenkingsakte is opgemaakt.
Meer informatie vindt u hier  (belastingdienst NL).
U kunt hier het formulier downloaden (pdf-bestand).