011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Fiscaal voordeel
De Salvatoriaanse Hulpactie is erkend om fiscale attesten uit te schrijven, in België. In Nederland beschikt zij over het ANBI statuut!

Fiscaal voordeel

Giften aan ons werk zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen wanneer het totaal in één kalenderjaar gestort bedrag € 40,00 of meer bedraagt.
Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest.
U heeft recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift.

Belangrijke mededeling i.v.m. de fiscale attesten!
Vanaf 1 januari 2025 zijn we verplicht - door de FOD-financiën - om het RIJKSREGISTERNUMMER van de schenker op het fiscaal attest te noteren.
Indien u denkt dat wij nog niet in het bezit zijn van dit nummer (dit nummer vindt u op de achterkant van uw identiteitskaart en begint met uw geboortejaar) gelieve dit even aan ons te melden. Dit nummer wordt enkel en alleen gebruikt voor een correcte verzending van de lijst van fiscale attesten naar de FOD-financiën. 

Belangrijk bericht i.v.m. uw belastingaangifte voor het jaar 2024, inkomsten 2023: indien het bedrag van uw gift niet werd ingevuld op uw belastingaangifte, gelieve dit zelf in te vullen; dit gebeurt in vak 1394. Dank bij voorbaat! 

Van harte dank voor uw medewerking!


Voor onze Nederlandse weldoeners geldt het ANBI statuut van onze stichting.
Als u gedurende een reeks van jaren grotere giften doet aan onze organisatie, is het voordeliger om dit te doen in de vorm van een periodieke uitkering. De aftrekdrempel geldt namelijk niet voor dergelijke giften als de looptijd tenminste 5 jaar bedraagt en er een schenkingsakte is opgemaakt.
Meer informatie vindt u hier  (belastingdienst NL).
U kunt hier het formulier downloaden (pdf-bestand).