011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Toezicht is een must
Tussen de Raad van Bestuur en de medewerkers is er een nauw overleg waardoor er kort op de bal gespeeld wordt.

Monitoren en evalueren

Structuur

3 autonome organisaties die omwille van hun doelstelling nauw met elkaar verbonden zijn.

Besturen

De Raad van Bestuur is belast met het toezicht, controle en de leiding van de organisatie. Ze bestuurt de VZW/Stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en de uitvoering van haar programma’s en activiteiten. De leden zijn zo gekozen dat door hun ervaring en kennis er een verscheidenheid aanwezig is. Zij vergaderen 1 x per maand.