011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Raad van Bestuur
We stellen alles in het werk om het vertrouwen van het publiek in onze organisatie waar te maken en te bevorderen.

Je kan ons vertrouwen!

Bij de werving, het beheer en de besteding, van de voor het goede doel verkregen middelen,  zullen we alles in het werk stellen om het vertrouwen van het publiek in onze organisatie waar te maken en te bevorderen. 

Basisvoorwaarden:
  • respect
  • openheid
  • betrouwbaarheid
  • kwaliteit

Deze basisvoorwaarden bepalen het handelen en nalaten van onze organisatie ten opzichte van:

  • donateurs
  • begunstigden,
  • personeel
  • collega-instellingen