011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
moeder en kind india
Waar focussen we ons op om onze doelstelling te verwezenlijken?

Waar willen wij het verschil maken?

Doelstelling

De Salvatoriaanse Hulpactie heeft tot doel: “ondersteunen van projecten van missionarissen, ontwikkelingswerk(st)ers in landen in ontwikkeling, landen in het Zuiden, ten behoeve van de plaatselijke bevolking. Daarbij denken we aan armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs en vorming, kortom de structurele lotsverbetering en de sociale mondigheid van de armsten.

Het accent ligt op kleinschaligheid, directe hulp in concrete noodsituaties, partnership, selfsupport en ondersteuning opleidingen voor inlandse priesters, religieuzen en ontwikkelingswerkers.”

Doelgroep

Kinderen:                    jongens/meisjes, 0-18 jaar, arm,
                                        alle ontwikkelingslanden, nood aan
                                        onderwijs en opleiding, medische verzorging

Gehandicapten:       m/v, alle leeftijden, arm, alle
                                         ontwikkelingslanden, nood aan onderwijs
                                         en  opleiding, medische verzorging, inkomen

Analfabeten:              m/v, alle leeftijden, arm, alle
                                         ontwikkelingslanden, nood aan
                                         onderwijs en opleiding,

Vrouwen:                     alle leeftijden, arm, alle
                                         ontwikkelingslanden, nood aan opleiding,
                                         inkomensverbetering, gezondheidszorg,
                                         landbouw

Mannen:                     alle leeftijden, arm, alle ontwikkelingslanden,
                                         nood aan opleiding, inkomensverbetering,
                                         gezondheidszorg, landbouw

Gemeenschappen:   dorp/buurt/regio, arm, alle
                                            ontwikkelingslanden, onderwijs,
                                            inkomensverbetering, water, sanitair,
                                            elektriciteit, landbouw, gezondheidszorg