011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Fiscaal voordeel
Voor een speciale intentie voor iemand die u nauw aan het hart ligt!

Misstipendia

De Salvatoriaanse Hulpactie stuurt ontvangen stipendia voor een heilige mis naar missionarissen, inlandse religieuzen en priesters in landen in het Zuiden.
In de plaatselijke kerken, geloofsgemeenschappen of parochies worden dan uw bestelde missen gelezen. Dit is vaak de enige bron van inkomsten, voor deze priesters.
Het stipendium voor een heilige mis bedraagt € 7,50. 
Een eenvoudige vermelding "heilige missen" op uw acceptgiro of overschrijving volstaat.