011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Fiscaal voordeel
Uw geschenk is een extra gift voor de mensen in de Derde Wereld!

Ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis

Bij een geboorte, trouwfeest, jubileum,... hoort een geschenk. Dit geschenk kan een bijdrage zijn voor een project in de Derde Wereld. U kan de genodigden verzoeken om een gift te doen aan de Salvatoriaanse Hulpactie, met vermelding van de jubilarissen. Het zal u zeker voldoening geven dat uw geschenk ten goede komt aan mensen die het in het leven niet zo goed getroffen hebben als uzelf.
Voor meer info, gelieve contact op te nemen met ons.

Op de jaarlijkse sportdag sponsoren de ouders/vrienden hun kind/vriend(in) per afgelegde kilometer. 

Kledinginzamelactie: u kan ook een kledinginzameling organiseren in uw school, vereniging of bedrijf. Wij kunnen u daarbij helpen! Neem contact met ons op a.u.b.!