011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Draag de Salvatoriaanse Hulpactie een warm hart toe! In naam van de mensen in het Zuiden: Dankjewel!

Acties voor een extra bijdrage

Op zoek naar een leuke verjaardagskalender? Die vindt u bij ons! Maak € 7,- over op ons rekeningnummer, vermeld "verjaardagskalender" en wij sturen u deze zo vlug mogelijk op!