011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
landbouwproject India
De Salvatoriaanse Hulpactie ondersteunt kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden met als doel de levensstandaard van de bevolking in deze landen te verbeteren.

Projectwerking

Via de financiële steun aan projecten wil de Salvatoriaanse Hulpactie  de levensstandaard van de bevolking in het Zuiden verbeteren. Zij wil tevens een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de werelddoelen. Daarom zal bij de goedkeuring van elk project nagegaan worden of ze beantwoorden aan onze doelstelling, onze criteria en aan welke werelddoelen we zo een bijdrage leveren. Uit onderstaande criteria blijkt duidelijk onze visie aangaande de projecten waar aan wij onze steun verlenen.

De projecten dienen:
In overeenstemming te zijn met onze doelstelling: de levensomstandigheden van de bevolking in de landen van het Zuiden structureel verbeteren.
Bijdragen tot de verwezenlijking van de werelddoelen.
Kleine zelfredzaamheidprojecten.
Reële kans op slagen.
Wie staat er achter? Het moet een groep zijn die het uitvoert en geen individu.
Reële financiële noodsituatie.
Goed controleerbaar, transparant

Het aanvraagformulier vind je hier.
Enkel projecten - ingediend via dit volledig ingevuld formulier -
worden behandeld en dienen ons te bereiken vóór 30/6.
Met dank voor uw begrip.

Een gedetailleerde brochure waarin u al onze gesteunde projecten
in 2023 kan bekijken, vindt u hier.

De lijsten van gesteunde projecten, vindt u hieronder:

Lijst gesteunde projecten 2023

Lijst gesteunde projecten 2022

Lijst gesteunde projecten 2021

Lijst gesteunde projecten 2020