011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
De stichting Help Flores zet zich al jaren in op het eiland Flores voor het opzetten van projecten voor de verbetering van persoonlijke hygiëne.

project

Het verbeteren van persoonlijke hygiëne in Indonesië!

Van Dhr. Herbert van Loon, voorzitter van de Stichting Help Flores (SHF), kreeg de Salvatoriaanse Hulpactie onlangs een uitgebreid rapport dat tegelijkertijd een mooi voorbeeld is van hoe een project dat zich inzet voor hygiëne een enorme verbetering tot stand brengt in een hele regio. Graag willen wij onze lezers het mooie resultaat van dit project meedelen.

Lees hier meer over ons nieuw kwartaalblad!

Ook kan u in deze editie een lijst vinden van alle projecten die wij gesteund hebben in het jaar 2018. Deze vindt u hier!

STEUN DIT PROJECT

Uw gift is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen zodra het totale bedrag dat u ons in een kalender-jaar schenkt €40 of meer bedraagt.

Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest.

Geef online

Vanuit België:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

BE24 4531 0183 5138

Salvatoriaanse hulpactie vzw,
‘t Lo 47, 3930 Hamont

Vanuit Nederland:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

NL61INGB0000100481

Stg. Salvatoriaanse Hulpactie
Postbus 2208 6020 AE Budel