011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Sinds 2014 zorgt NGO ACED vanaf de kleuterleeftijd tot en met het secundair voor vorming en opvoeding in Centraal-Afrikaanse Republiek!

project

Vorming van jongeren als toekomst voor een land

20 december 2017: het Marokkaanse vliegtuig rolt uit op de baan in Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Mijn Afrikaanse echtgenote en ik worden, bij het uitstappen, onmiddellijk overvallen door... warmte. Wat een schril contrast met het weer in België! Maar al gauw zullen we meer tegenstellingen ontdekken. De directeur-stichter van de NGO ACED (Actes au Centre Afrique par des Enseignants pour le Développement) Guy-Aurélien Kette, wacht ons op met de zus van mijn echtgenote Véronique. Een hartelijk weerzien. Voor mij na 10 jaar! Véronique probeert ieder jaar haar familie te bezoeken. Maar waarom draait het allemaal? Waarom ben ik daar?

Lees het volledige artikel in ons kwartaalblad 2019 editie 1.

STEUN DIT PROJECT

Uw gift is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen zodra het totale bedrag dat u ons in een kalender-jaar schenkt €40 of meer bedraagt.

Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest.

Geef online

Vanuit België:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

BE24 4531 0183 5138

Salvatoriaanse hulpactie vzw,
‘t Lo 47, 3930 Hamont

Vanuit Nederland:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

NL61INGB0000100481

Stg. Salvatoriaanse Hulpactie
Postbus 2208 6020 AE Budel