011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
een personenbus voor het vervoer van kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking

project

vervoer voor de Foundation Ard el Amal

Via de voorzitter van de Stichting Foundation Ard el Amal in Egypte ontvingen we een projectaanvraag voor de medefinanciering van een kleine personenbus. Met deze bus wil men de kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking vervoeren van thuis naar de dagopvang.
Hun verhaal lees je in ons driemaandelijks informatieblad; editie 3/2022

STEUN DIT PROJECT

Uw gift is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen zodra het totale bedrag dat u ons in een kalender-jaar schenkt €40 of meer bedraagt.

Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest.

Geef online

Vanuit België:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

BE24 4531 0183 5138

Salvatoriaanse hulpactie vzw,
‘t Lo 47, 3930 Hamont

Vanuit Nederland:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

NL61INGB0000100481

Stg. Salvatoriaanse Hulpactie
Postbus 2208 6020 AE Budel