011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Vincent Sebukuyu, een medewerker van broeder Frans Dewez stuurde ons een project ten voordele van de vele werkloze jongeren in Oeganda

project

varkensslagerij, Oeganda

In de 1ste editie van ons kwartaalblad kan u een interessant artikel lezen over de aankoop van materiaal voor de varkensslagerij.
Hier kan u dit lezen.

STEUN DIT PROJECT

Uw gift is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen zodra het totale bedrag dat u ons in een kalender-jaar schenkt €40 of meer bedraagt.

Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest.

Geef online

Vanuit België:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

BE24 4531 0183 5138

Salvatoriaanse hulpactie vzw,
‘t Lo 47, 3930 Hamont

Vanuit Nederland:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

NL61INGB0000100481

Stg. Salvatoriaanse Hulpactie
Postbus 2208 6020 AE Budel