011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
kinderen planten boompjes
Samen met de kinderen van het Mayadorp El Corozal werken aan het verbeteren van hun levensomstandigheden en de herbebossing van de streek.

project

Een groene en hoopvolle toekomst voor Mayakinderen

De Stg. Guacamaya is actief in Guatemala. Hun belangrijkste activiteiten zijn het verhogen van het onderwijsniveau van de Mayakinderen, het verminderen van ondervoeding en het bevorderen van duurzaam landgebruik. 70% van de kinderen zijn ondervoed en vrijwel al het bos is verdwenen. Dit leidt tot nog grotere armoede. 

De projectbasis is gevestigd in het Mayadorp El Corozal. De stichting ontwikkelde een lesprogramma over herbebossing. Sinds vorig jaar helpt men ook de vrouwen van El Corozal en de omliggende dorpen met het opzetten van een groentetuin en een kippenhok. Medewerkers van het Ministerie van Landbouw geven deze cursussen en volgen ze op.

De boomkwekerij wil nog dit jaar zelf bamboeplanten gaan kweken want dit is voordeliger. Samen met een lokale partner, een groeiend aantal basis- en middelbare scholen en de departementale afdeling van het Ministerie van Onderwijs wil men de lesprogramma's uitbreiden. Jongere kinderen kunnen al vroeg gemotiveerd worden om mee te werken.

SUPPORT THIS PROJECT

Uw gift is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen zodra het totale bedrag dat u ons in een kalender-jaar schenkt €40 of meer bedraagt.

Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest.

Geef online

Vanuit België:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

BE24 4531 0183 5138

Salvatoriaanse hulpactie vzw,
‘t Lo 47, 3930 Hamont

Vanuit Nederland:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

NL61INGB0000100481

Stg. Salvatoriaanse Hulpactie
Postbus 2208 6020 AE Budel