011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
studiecentrum Kongolo: inrichten van bibliotheek en installatie van zonnepanelen

project

studiecentrum voor Kongolo

Het drama van Kongolo is nog niet vergeten. 60 jaar geleden werden er 20 missionarissen vermoord en naar aanleiding hiervan bracht dhr. Leon Alders, neef van een van de missionarissen, een bezoek aan Kongolo in Congo, samen met pater Sooi Augustijns. Met hulp van de Salvatoriaanse Hulpactie willen ze een studiecentrum oprichten, om de jeugd betere onderwijskansen te bieden. Een mooi artikel is het geworden; klik hier om het volledig verhaal te lezen.

STEUN DIT PROJECT

Uw gift is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen zodra het totale bedrag dat u ons in een kalender-jaar schenkt €40 of meer bedraagt.

Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest.

Geef online

Vanuit België:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

BE24 4531 0183 5138

Salvatoriaanse hulpactie vzw,
‘t Lo 47, 3930 Hamont

Vanuit Nederland:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

NL61INGB0000100481

Stg. Salvatoriaanse Hulpactie
Postbus 2208 6020 AE Budel