011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
het duurzame project IPAMEC in Congo verdient onze steun!

project

ontwikkelingsproject IPAMEC in Congo

IPAMEC heeft in het verleden al vaker financiële steun ontvangen van de Salvatoriaanse Hulpactie om haar duurzame projecten in Congo te financieren. De vluchtelingen van weleer hebben zich gevestigd in Tshibombo en samen met IPAMEC wordt hard gewerkt aan de vooruitgang. Er vestigen zich meer en meer mensen in de buurt en het is nodig om voor voedselzekerheid te zorgen.

Meer informatie over dit project leest u hier.

STEUN DIT PROJECT

Uw gift is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen zodra het totale bedrag dat u ons in een kalender-jaar schenkt €40 of meer bedraagt.

Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest.

Geef online

Vanuit België:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

BE24 4531 0183 5138

Salvatoriaanse hulpactie vzw,
‘t Lo 47, 3930 Hamont

Vanuit Nederland:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

NL61INGB0000100481

Stg. Salvatoriaanse Hulpactie
Postbus 2208 6020 AE Budel