011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Onze afdeling financiële kinderadoptie is een belangrijke pijler in onze organisatie en in de strijd tegen armoede in de Derde Wereld!

project

Financiële kinderadoptie in de kijker

Onlangs kreeg de Salvatoriaanse Hulpactie enkele vragen en telefoons over onze financiële kinderadoptie. We vonden dit een mooie aanleiding om onze lezers en donateurs nog eens te berichten over de werking van onze financiële kinderadoptie.

Lees er hier meer over in ons nieuw kwartaablad!

STEUN DIT PROJECT

Uw gift is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen zodra het totale bedrag dat u ons in een kalender-jaar schenkt €40 of meer bedraagt.

Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest.

Geef online

Vanuit België:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

BE24 4531 0183 5138

Salvatoriaanse hulpactie vzw,
‘t Lo 47, 3930 Hamont

Vanuit Nederland:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

NL61INGB0000100481

Stg. Salvatoriaanse Hulpactie
Postbus 2208 6020 AE Budel