011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Dank van de verantwoordelijken en begunstigden van de projecten die we konden steunen.

project

Projectverantwoordelijken danken u voor de financiële hulp die ze mochten ontvangen.

De Salvatoriaanse Hulpactie kan vele projecten steunen dankzij de giften van onze donateurs. De aanvragers van deze projecten sturen dan ook regelmatig een dankwoord. Graag willen we jullie laten delen in hun vreugde en tevredenheid.

Beste Josiane,

In bijlage vind je het rapport van het "legkippen-kuikens" project 2017 in Sovu (Rwanda), alsook de facturen en enkele foto's. In naam van Soeur Geneviève en de bevolking in Sovu, heel hartelijk dank voor uw steun en vriendschap! Zij schenken op hun beurt vriendschap en gebed. Nog een mooie Adventstijd toegewenst aan heel het team en al de donateurs!

Beste Josiane,

Hartelijk bedankt voor de opvolging van ons dossier.
Ik heb onze ploeg in Benin op de hoogte gebracht van het goede nieuws dat jullie bereid zijn om ons te steunen.
Vriendelijke groeten, 
Pascale Van Assche,
Gedelegeerd Bestuurder
Stichting Hubi & Vinciane

Beste Josiane,

Ik heb de brief aan Soeur  Kula Christine van het aanvaarde project voor maniokmolen ontvangen. Wat ben ik blij met die toezegging;
Van harte dank, ik neem contact op met Soeur Christine.
Hartelijke groeten van Zuster Thérèse Meyers of Christilla

Dag Josiane,
Dank je wel voor de mail. Ik heb deze doorgestuurd naar mijn man. Hij zal er zeker werk van maken.
Ondertussen zijn de mini rijstoogsters besteld en zijn onderweg naar Suriname.
Het verdere verslag volgt van zodra deze goed zijn aangekomen op de bestemming en ik de nodige documentatie en foto’s ontvang.
Nogmaals dank voor de steun. De Saamacca gemeenschap gaat hierdoor een grote stap zetten in de verdere ontwikkeling van het project en haar gemeenschap.
Met vriendelijke groeten.
Noëlla Cassiers-Verschueren

 

STEUN DIT PROJECT

Uw gift is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen zodra het totale bedrag dat u ons in een kalender-jaar schenkt €40 of meer bedraagt.

Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest.

Geef online

Vanuit België:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

BE24 4531 0183 5138

Salvatoriaanse hulpactie vzw,
‘t Lo 47, 3930 Hamont

Vanuit Nederland:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

NL61INGB0000100481

Stg. Salvatoriaanse Hulpactie
Postbus 2208 6020 AE Budel