011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Belgische Salvatoriaanse missionarissen: meer dan zestig jaar werkzaam in D.R. Congo en Venezuela

project

Belgische Salvatorianen in Congo & Venezuela

Meer dan zestig jaar geleden, werden tientallen jonge Salvatorianen vanuit België naar twee nieuwe missiegebieden in Congo en Venezuela uitgezonden. Sommigen van hen zijn intussen al overleden, anderen zijn wegens ouderdom of ziekten naar België teruggekeerd. Acht missionarissen zijn er ondanks hun gezegende leeftijd nog altijd werkzaam: vijf in Venezuela en drie in Congo.

Lees het volledige artikel in ons kwartaablad 2018 editie 3.

STEUN DIT PROJECT

Uw gift is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen zodra het totale bedrag dat u ons in een kalender-jaar schenkt €40 of meer bedraagt.

Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest.

Geef online

Vanuit België:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

BE24 4531 0183 5138

Salvatoriaanse hulpactie vzw,
‘t Lo 47, 3930 Hamont

Vanuit Nederland:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

NL61INGB0000100481

Stg. Salvatoriaanse Hulpactie
Postbus 2208 6020 AE Budel