011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
de landbouw in Kenia is een van de grote steunpilaren van de Keniaanse economie.

project

aanplanten van bomen in Kenia

De Salvatoriaanse Hulpactie is er zich van bewust dat klimaatopwarming en aantasting van het milieu grote gevolgen heeft voor mens en natuur. Vandaar dat wij dit mooie project 'aanplanten van bomen' in Kenia in de kijker willen zetten. 
Het hele verhaal leest u hier

STEUN DIT PROJECT

Uw gift is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen zodra het totale bedrag dat u ons in een kalender-jaar schenkt €40 of meer bedraagt.

Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest.

Geef online

Vanuit België:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

BE24 4531 0183 5138

Salvatoriaanse hulpactie vzw,
‘t Lo 47, 3930 Hamont

Vanuit Nederland:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

NL61INGB0000100481

Stg. Salvatoriaanse Hulpactie
Postbus 2208 6020 AE Budel