011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Het Solid’R label wordt toegekend aan organisaties die vrijwillig bepaalde ethische en solidaire principes respecteren en zich hierop jaarlijks laten controleren.

Solid'r

De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp heeft zich er toe verbonden om vrijwillig een aantal ethische en technische regels te eerbiedigen. Hierdoor wil zij doorzichtigheid en betrouwbaarheid bewijzen betreffende het inzamelen van textiel. Hiervoor wordt zij gecontroleerd door een onafhankelijke organisatie Ethibel die hiervoor het Solid’R label verstrekt.

In eigen land betekent de inzameling van tweedehands kleding een dienst aan de gemeenschap.  En dit om onderstaande reden:

  1. Door het inzamelen van textiel worden deze producten hergebruikt i.p.v. op de afvalberg terecht te komen.
  2. De recuperatie, sorteren en hergebruik van textiel biedt aan sommige minder gekwalificeerde arbeiders en aan personen zonder enig uitzicht op tewerkstelling een waardevolle baan en dit in het kader van een solidaire economie.
  3. De winst uit deze activiteit komt ten goede aan sociale, humanitaire en/of andere caritatieve doelstellingen.
  4. Dankzij het hergebruik kan de textiel aangeboden worden aan toegankelijke prijzen voor mensen met een zwakke koopkracht.

Klik hier voor ons Solid'r-certificaat. 

Respect voor ethiek

Respect voor doorzichtigheid