011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Uw kleding draagt bij aan ontwikkelingsprojecten!

Kledingcontainers, onze uithangborden

De afdeling kledinginzameling is werkzaam onder de naam "Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp vzw". Zij beschikt over 6 vrachtwagens die dagelijks in België en Nederland gedragen kleding ophalen (kledingcontainers en huis-aan-huis inzamelacties).

Zowel in de Belgische provincie Limburg (Noord-Limburg) als in de Nederlandse provincie Noord-Brabant hebben wij kledingcontainers staan. Meestal staan deze containers op publieke plaatsen (in de buurt van een grote supermarkt, dicht bij de kerk, het gemeentehuis, een containerpark,...)

 

De opbrengst van de kledingcontainers gaat naar de lokale missiecomités in verhouding tot de hoeveelheid kleding die wij in hun parochie hebben ingezameld. In Nederland wordt er ook samengewerkt met enkele stichtingen die werken voor het goede doel.

Voorwaarde tot het bekomen van deze vergoeding is dat het geld besteed wordt volgens de doelstellingen van de Salvatoriaanse Hulpactie.

Onze kledingcontainers in België kan u in deze gemeenten terugvinden: