011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Kledinginzameling via depots bij lokale verenigingen, missiecomités, Sint-Vincentius verenigingen,...

Inzameling via depots

Onze kledinginzameling gebeurt niet alleen via containers en huis-aan-huisinzamelingen, maar ook door middel van inzameling via lokale missieverenigingen, Sint-Vincentiusverenigingen, etc.

Deze verenigingen hebben in hun lokalen een eigen opslagplaats. Als de depot vol is, contacteert de vereniging ons en komen wij de kleding ophalen . De vereniging ontvangt hiervoor een vergoeding, waarmee ze hun missionarissen of eigen projecten in ontwikkelingslanden ondersteunen.

Wil u zelf depothouder worden met uw vereniging? 

Neem telefonisch contact op met ons of stuur ons een mailtje (info@salvatorhulp.org) en wij bespreken met u de details!