011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Maatschappelijk welzijn, duurzaamheid, ecologisch loopt als een rode draad door onze organisatie.

Ethisch verantwoord

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent in grote lijnen dat bij het handelen van de organisatie rekening wordt gehouden met de maatschappelijke gevolgen: de sociale, milieugerelateerde en economische gevolgen.

Fondsenwerving

Bij het selecteren van projecten wordt geanalyseerd welk effect de financiële steun heeft op de duurzaamheid, het maatschappelijk welzijn van de bevolking en ecologisch effect van de omgeving. Voor elke project wordt bekeken welke bijdrage zij leveren aan de 17 werelddoelen.

Voor de financiële kinderadoptie staat uiteraard  het welzijn van het adoptiekind centraal. Dankzij onderwijs zullen deze kinderen een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke en sociale ontwikkeling van hun gemeenschap.

Kledinginzameling

Inzamelen van tweedehandskledij valt onder de noemer van restafval. Door het inzamelen van kleding leveren we een bijdrage aan het milieu. We vinden het belangrijk dat er respectvol omgegaan wordt met uw kleding, vandaar dat de kledingcontainers manueel geledigd worden. De ethische code is ook een belangrijke voorwaarde voor het Solid'R label

Derden

De organisatie hecht veel belang aan het correct informeren van haar belanghebbenden, respectvol omgaan met personeel, begunstigden, donateurs.