011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Een keurmerk of erkenning geeft de donateur de zekerheid dat er externe controle bestaat waardoor transparantie wordt gegarandeerd.

Erkend

Fiscaal aftrekbaar

Na controle door de Belgische overheid (2020)  zijn we erkend om tot en met 2026 fiscale attesten uit te schrijven voor uw giften. Dit geeft u als donateur de garantie dat de Salvatoriaanse Hulpactie aan alle voorwaarden voldoet.

De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie is sinds 01-01-2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bijgevolg hebben onze donateurs de zekerheid dat hun giften vrij zijn van schenking- en successierechten.

Keurmerken

Keurmerken duiden op externe controle door onafhankelijke organisaties en geven de donateurs garantie dat de Salvatoriaanse Hulpactie trouw is aan haar maatschappelijke doelstelling, dat zij transparant is ten opzichte van haar weldoeners, begunstigden en wettelijke instanties. Sedert 1 juli 2016 is het CBF keurkmerk overgaand naar Certificaat voor erkend goed doel. Wij voldoen aan alle voorwaarden voor deze nieuwe erkenningsregeling.

Klik op het CBF-keurmerk voor ons CBF Erkenningspaspoort.

Voor de kledinginzameling in België controleert de onafhankelijke organisatie Ethibel of we aan de voorwaarden voldoen om het Solid'R label te ontvangen.

Transparantie bij onafhankelijke organisaties

Donorinfo en Kennisbank Filantropie publiceren onafhankelijke kwaliteitsinformatie over de activiteiten en financiële middelen van goede doelen die personen in nood helpen.