011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Vrouwenproject in India
ANBI erkend betekent dat onze organisatie zich minstens voor 90% inzet voor het algemeen nut.

ANBI

Pour nos bienfaiteurs Néerlandais 

Naam:         Stichting Salvatoriaanse Hulpactie                                                 
RSIN:           805998743

Postadres:  Postbus 2208
                     6020 AE Budel

Doelstelling

De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie heeft tot doel: " het ondersteunen van projecten van missionarissen, ontwikkelingswerker(st)ers in landen in ontwikkeling (Afrika, Azië, Midden- en Zuid Amerika) ten behoeve van de plaatselijke bevolking. Daarbij denken we aan armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs en vorming, kortom de structurele lotsverbetering  en de sociale mondigheid van de armsten. Het accent ligt op  kleinschaligheid, directe hulp in croncrete noodsitaties, partnership en selfsupport".
Hierbij worden giften versterkt, voornamelijk in de vorm van directe schenkingen aan missionarissen, ontwikkelingshelpers en instellingen in de ontwikkelingslanden.

Beleidsplan

Via de financiële steun aan projecten wil de Stichting Salvatoriaanse Hulpactie de levensstandaard van de bevolking in het Zuiden verbeteren. Zij wil tevens een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de werelddoelen. Daarom zal bij de goedkeuring van elk project nagegaan worden of ze beantwoorden aan onze doelstelling, onze criteria en aan welke werelddoelen levereren we zo een bijdrage. Uit de criteria blijkt duidelijk onze visie aangaande de projecten waar wij onze steun aan verlenen. Nieuw beleidsplan werd maandag 23/05/2016 voorgelegd aan de Raad van Bestuur en goedgekeurd.

Bestuurders

I. Mathijs, voorzitter
G. Vrancken, ondervoorzitter
T. Dielkens, penningmeester
P. Cuijpers, bestuurder
L. Follon, bestuurder

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, enkel een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten. De huidige directeur is ter beschikking gesteld door het provinciaal bestuur van de Salvatoriaanse Congregatie aan onze organisatie. Enkel de kosten gemaakt in functie van directeur worden terugbetaald. De Stichting Salvatoriaaanse Hulpactie heeft zelf geen personeel in dienst. De Belgische zusterorganisaties stellen hun ervaren en loyaal personeel ter beschikking. Hiervoor wordt er jaarlijks een kost aangerekend.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een uitgebreid verslag over de activiteiten vindt u terug in het jaarverslag 2018.

Financiële verantwoording

Klik hier (vanaf pag. 95)