011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Blog

Mgr Plevoets in Congo

lees meer

Lijst gesteunde projecten 2018

lees meer

Cyclone Fani raasde over India

Op 3 mei raasde cycloon Fani door India. Er vielen 64 doden; huizen, hutten, schooltjes,... werden vernield.

lees meer

Rita Meynen over Bangladesh

lees meer

Romain Minsen

Romain Minsen, oud directeur van de Salvatoriaanse Hulpactie, is op 79 jarige leeftijd overleden.

lees meer

Financiële kinderadoptie in Brazilië

Met de steun van de adoptieouders steunt de Salvatoriaanse Hulpactie de arme studenten in Brazilië

lees meer

Financiële kinderadoptie

een mooie kijk op onze werking van de financiële kinderadoptie

lees meer

Bezoek lagere scholen

In maart waren we te gast in enkele lagere scholen

lees meer

Kledingcontainers Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp

Reeds meer dan 20 jaar staan in de provincie Limburg kledingcontainers verspreid

lees meer