011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Voor het bedrag van € 16,50 per maand kan u een kind een betere toekomst geven!

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik schrijven met het adoptiekind?
Al de correspondentie gaat via de verantwoordelijke tussenpersoon. Deze is meestal Nederlandstalig, u kan ook schrijven in de taal van het kind (Frans, Engels, Spaans, Portugees). Wij zijn steeds bereid te zorgen voor de vertaling van de correspondentie in beide richtingen.

Welke cadeautjes kan ik geven?
Als u uw kind een cadeautje wil sturen, raden wij u aan eerst de mening van de verantwoordelijke tussenpersoon te vragen. De ervaring leert ons dat de pakjes niet altijd de juiste bestemming bereiken en dat er soms hoge kosten betaald moeten worden door de tussenpersoon. Als u toch iets wil sturen, raden wij u aan een pakje te sturen waarvan de inhoud verdeeld kan worden onder vele kinderen (vb. schrijfmateriaal, krijtjes,...)

Kan ik een bezoek brengen aan mijn adoptiekind?
Indien u het wenst, kan u een bezoek brengen aan uw adoptiekind. Dit alles wordt geregeld tussen de adoptieouders en de verantwoordelijke tussenpersoon. De Salvatoriaanse Hulpactie komt niet tussen beide, ze draagt hierin geen verantwoordelijkheid. 

Krijgt het adoptiekind het geld rechtstreeks in handen?
Neen, het geld wordt om de drie maanden aan de verantwoordelijke tussenpersoon overgemaakt; rechtstreeks naar het rekeningnummer van deze verantwoordelijke. Hij/zij in het land in het Zuiden verdeelt het geld naar gelang de behoeften en noden van het kind en zijn familie.

Zijn giften voor de actie "financiële kinderadoptie" fiscaal aftrekbaar? 
Ja, giften ten voordele van onze actie 'financiële kinderadoptie' zijn fiscaal aftrekbaar. Voor onze Nederlandse weldoeners geldt het ANBI statuut. Voor onze Belgische donateurs moet de gift € 40,- of meer (op jaarbasis) bedragen.

Financiële kinderadoptie

Veelgestelde vragen Een halve euro