011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Een permanente tentoonstelling
Blijf op de hoogte van onze werking! Projecten, kledinginzamelingen, financiële kinderadoptie! U leest er alles over in ons gratis driemaandelijks tijdschrift!

Gratis tijdschrift

Over de duurzame projecten van de Salvatoriaanse Hulpactie, over de verantwoordelijken van de financiële kinderadoptie en hoe zij CORONA proberen te bestrijden... of over de varkensslagerij in Oeganda... en zo veel meer... daarover leest u in ons gratis tijdschrift.

Veel leesplezier! 

In onze kersteditie van 2022 vertellen we graag over onze actie 'financiële kinderadoptie'!

In onze 3de editie 2022 vertellen we u meer over een mooi project in Egypte
In onze 2de editie 2022 leest u over een mooi landbouwproject in Congo.
In onze 1ste editie van het jaar 2022 vertellen we u meer over de Caprioolkinderen in Kenia en Ethiopië.
 

In onze kersteditie van 2021 laten we zuster Roos Catry aan het woord, over haar werk op de Filippijnen. 

Editie 3/3021 leest u hier
Editie 2/2021 leest u hier
Editie 1/2021 leest u hier

In onze kersteditie van 2020 vertellen wij u meer over hoe onze verantwoordelijken voor de financiële kinderadoptie de CORONA toestanden beleven!

Editie 3/2020 leest u hier


Indien u ons tijdschrift 1x per jaar wenst te ontvangen, of u wil uit ons adressenbestand geschrapt worden, kan u ons dit telefonisch of schriftelijk meedelen.

Als u een bijdrage aan de Salvatoriaanse Hulpactie overmaakt, worden uw naam en adresgegevens in ons bestand opgenomen. Deze dienen enkel en alleen voor onze eigen administratie. Uw gegevens worden nooit aan andere organisaties doorgegeven.