011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Een permanente tentoonstelling
Conform de wettelijke bepalingen hebt u het recht om al uw gegevens op te vragen en deze waar nodig te laten wijzigen of te laten schrappen.

Privacy

Op een aantal plaatsen in deze website vragen wij u uw persoonlijke gegevens in te vullen. 

Wij verbinden ons ertoe deze gegevens op een zorgvuldige manier te behandelen. Uw persoonlijke gegevens komen in een adressenbestand terecht dat uitsluitend door de  Salvatoriaanse Hulpacie & Ontwikkelingshulp wordt gebruikt. We beveiligen de toegang ertoe zodat uw privacy maximaal gewaarborgd blijft. Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden doorgegeven aan derde partijen.

Hier vindt u meer informatie.

 

Conform de wettelijke bepalingen hebt u het recht om al uw gegevens op te vragen en deze waar nodig te laten wijzigen of te laten schrappen.