011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Een permanente tentoonstelling
De Salvatoriaanse Hulpactie & Ontwikkelingshulp kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site.

Disclaimer

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door de Salvatoriaanse Hulpactie & Ontwikkelingshulp enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

De Salvatoriaanse Hulpactie & Ontwikkelingshulp kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.