011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Blog

Artikel

zuster Lucienne Hardy overleden


       Zuster Lucienne Hardy

      Wij vernamen het overlijden van zuster Lucienne Hardy. Zij zou in         september 82 jaar worden. Sinds 2020 verbleef ze bij haar medezusters in         Heverlee en nu enkele       maanden in het woonzorgcentrum, waar ze op         zaterdag 8 juli 2023 stilletjes is heengegaan.

 

      We lezen op haar gedachtenisprentje:

       “Laat de kinderen tot mij komen, zei Jezus” (Luc. 18,16)

   

Beste Lucienne

Als medezusters van de Heilige Harten bewaren wij een mooie herinnering aan jouw dienstbaarheid en warme liefde, waar je ook was, in Afrika en in Chili. Voor duizenden kinderen die je werden toevertrouwd zal je ‘mama Lucienne’ blijven. Ook hier in onze landen.

Je Congregatie en familie en talrijke vrienden hebben je altijd heel sterk in je dienstwerk gesteund. Deze laatste jaren gleed je af van de realiteit, maar je werd met heel veel genegenheid opgevangen door je medezusters in Heverlee en speciaal in Home Vogelzang. We laten je nu gaan naar de Bron van alle leven. Vergeet ons niet.

Wij houden jouw herinnering ook levend.”

 

Voor onze organisatie, meer bepaald voor onze actie ‘financiële kinderadoptie’ was Lucienne een enthousiaste tussenpersoon voor de kinderen in ‘haar tehuis in Chili’ en onze sponsors. Ze bracht ons steevast – tijdens haar verlof – een bezoekje en vertelde over de kinderen, het leven, haar werk, Chili,… en bleef bekommerd over alle kinderen!

Wij zijn dankbaar omdat we vele jaren met haar mochten samenwerken.

Onze gedachten gaan naar haar medezusters en familie en de kinderen en medewerksters in Chili.

vrijdag 14 juli 2023