011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Blog

Artikel

projecten gesteund tijdens het jaar 2022

Hier vindt u een mooi overzicht van de kleinschalige projecten die we gesteund hebben, tijdens het jaar 2022. We zijn natuurlijk onze sympathisanten en sponsors dankbaar voor hun blijvende steun! Zonder hen zouden we dit allemaal niet kunnen realiseren. Veel leesplezier!

maandag 26 juni 2023