011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Blog

Artikel

pater Jan Leenders overleden


Op vrijdag 27 januari 2023 overleed pater Jan Leenders op 88 jarige leeftijd in Hamont.

Pater Jan was een dankbare tevreden man. Hij had een rijkgevuld leven. Na zijn noviciaat studeerde hij in Rome en als priester werkte hij als leraar in Logroño (Spanje).

Vanaf 1970 werkte hij in Hamont voor de Salvatoriaanse Hulpactie; eerst als medewerker, later als directeur.

Vele missionarissen en missiezusters brachten hem een bezoek en stelden hun project voor. Jan zorgde ervoor – samen met zijn medewerkers – dat er fondsen gezocht werden om de vele projecten te steunen. Onder zijn leiding is ook de actie ‘financiële kinderadoptie’ ontstaan. Vaak kwam de oproep om de arme kinderen toch te kunnen laten studeren.

Via een klein maandelijks bedrag – hetgeen naar de verantwoordelijke tussenpersonen – wordt doorgestuurd, kunnen de kinderen in een ontwikkelingsland een beroep leren. Verschillende van deze verantwoordelijke tussenpersonen zijn nu nog steeds voor deze actie in de weer en zijn pater Jan dankbaar voor zijn ideeën.

Als er naar versterking gezocht werd voor de zending in Caracas (Venezuela), 1990, neemt Jan deze nieuwe uitdaging graag aan.

Op het feest van Maria Lichtmis, 2 februari, werd Jan begraven op het kloosterkerkhof in Hamont.

vrijdag 10 februari 2023