011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Blog

Artikel

Mgr Plevoets in Congo

Wij melden u het overlijden van Mrg. Plevoets; op donderdag 23 januari 2020. Hij werd 93 jaar en wordt in zijn geliefde Kinshasa begraven.

Telkens wanneer Mgr. Plevoets in België is, brengt hij een bezoek aan de Salvatoriaanse Hulpactie. De Salvatoriaanse Hulpactie steunde zijn project “Oeuvre Gabriëlla”: een opvangtehuis voor ongewenst zwangere meisjesstudenten van de universiteit van Kinshasa. Op 27 juni 2019 was het 60 jaar geleden dat Mgr. Plevoets naar Congo vertrok. Voor hem was dit een mooie gelegenheid om zijn weldoeners te bedanken voor hun jarenlange steun. Hij schreef hen het volgende bericht
.

Op zaterdag 27 juni 1959 landde ik voor het eerst in Kinshasa (toen Leopoldstad). Op donderdag 27 juni 2019 vierde ik de 60ste verjaardag van mijn eerste aankomst en het begin van mijn opdracht. Mijn bisschop (Mgr. G. van Zuylen) zond mij naar Congo om er de eerste katholieke universiteit van Afrika te ondersteunen.
Deze zending heeft mijn leven gericht en mij de weg geopend naar een brede waaier van niet alleen academische, maar ook van pastorale en sociale werkzaamheden.
Op dinsdag 2 juli 2019 vierde ik de 69ste verjaardag van mijn priesterwijding en ben ik nu op weg naar de 70ste.
Beide gedachtenissen hebben mij aangespoord een “DANKBRIEF” te sturen naar al mijn weldoeners, waartoe u behoort.
De meesten hebben mij financieel gesteund, een goed aantal sinds vele jaren. Sommigen brachten mij hulp op een andere wijze. Velen hebben voor mij gebeden. Allen hebben mij bemoedigd.
Dierbare weldoeners, dankzij uw steun kon ik mijn werk in Congo voortzetten. Van harte zeg ik u mijn oprechte dank. De Heer zal u belonen.
Ik heb de hele geschiedenis van het land ter plaatse beleefd, vanaf 1959, dus van voor de Onafhankelijkheid en sedert de Onafhankelijkheid in 1960 tot op vandaag: 60 jaren lang! Ik heb alles meegemaakt. Mijn hart was en is nog steeds aan de kant van het Congolese volk en de plaatselijke Kerk.
Ik heb veel genade ontvangen en heb veel mogen doen. Daarvoor wil ik de Heer loven.
Uw medewerking was voor mij heel kostbaar. Daarvoor mijn grote dank!
Hartelijke tropische groeten vanuit Kinshasa.

Monseigneur Maurice Plevoets.

 

maandag 5 augustus 2019