011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Blog

Artikel

lijst gesteunde projecten 2021

Dank zij onze trouwe donateurs konden wij in 2021 een aantal projecten steunen. 

De volledige lijst vindt u hier.

Van harte DANK aan al onze weldoeners, sympathisanten, van onze Salvatoriaanse Hulpactie!

woensdag 25 mei 2022