011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Blog

Artikel

Lijst gesteunde projecten 2018

Tijdens de vergadering van 17 juni werden er 14 projecten goedgekeurd. De aanvragers in Kameroen, Peru, Burkina Faso, Burundi, Cambodja, India, Nepal, Ghana, Guatemala, Oeganda en Congo krijgen samen

€ 120.727. 

Deze kleinschalige projecten zijn vooral onderwijsprojecten en verbeteren van landbouw. Ook drinkbaar water, renovatie van een opvangtehuis en de inrichting van een medisch centrum zijn projecten die steun mochten ontvangen.

Op onze website kan je de volledige lijst van goedgekeurde projecten van 2018 bekijken.

Daaruit blijkt de diversiteit van de projecten die we steunen.
De volledige lijst vindt u  hier

 
Wij danken onze donateurs van harte voor hun trouwe steun!

maandag 1 juli 2019