011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Blog

Artikel

Lieke Coenegrachts in Cambodja

Met droefheid maar dankbaar dat we vele jaren met haar mochten samenwerken, melden wij u het plotse overlijden van Lieke Coenegrachts. Zij was vele jaren werkzaam in Cambodja als ontwikkelingshelpster.

Haar projecten – waaraan de Salvatoriaanse Hulpactie verschillende jaren haar steun mocht geven – in de provincie Kampong Thom (een van de grootste provincies in centraal Cambodja) kennen een groot succes.

Uitbreiding blijft op het programma, vooral nu de regering in haar toekomstige planning de ganse bevolking van Cambodja wil voorzien van zuiver water voor het jaar 2025. Dit kan de regering niet alleen en daarom doet ze beroep op de Ngo’s.

Zuiver water is een prioriteit! Tijdens het jaar 2020 was het mogelijk om 4 dorpen te verbinden (in het district Stoung) en nog 2 dorpen (in het district Tang Krasang).

Deze 2 watervoorzieningsprojecten zijn een voorbeeld van kleinschalige watervoorzieningen, goed voor 5387 families van water te voorzien!

Het voorzien van water heeft veel positieve effecten: betere gezondheid, hygiëne en sanitair, gezonder milieu, minder medische kosten, minder vroege schoolverlaters, meer tijd voor vrouwen en andere familieleden om zich te wijden aan taken die economisch de families ten goede komen,…
Jammer genoeg kan Lieke dit niet meer helpen realiseren.

Wij zijn bedroefd maar dankbaar voor de vele jaren fijne en aangename samenwerking.donderdag 13 januari 2022