011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Blog

Artikel

Kledingcontainers Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp

Kledingcontainers

Vele jaren werken we samen met de leden van Missiekring Kettingbrug, van Hamont. Via mevr. Mia Beks ontvingen we een mooi artikel over onze fijne samenwerking.

Missiekring Kettingbrug in Hamont is sterk verbonden met de Salvatoriaanse Hulpactie & Ontwikkelingshulp. Al vele jaren geniet ze van ondersteuning voor de plaatselijke missionarissen door de opbrengst van drie kledingcontainers. Bij plaatselijke evenementen werken ze goed samen en ze kan altijd beroep doen op bijstand en medewerking.

Sinds enige tijd is het straatbeeld in Hamont-Achel veranderd door de elegante en mooie kledingcontainers op verschillende plaatsen in de stad en in Achel.

Op de hoek van de Nieuwstraat en het Koleneind vind je er eentje terug. Dat is juist voor ons huis en ik heb dan ook een speciale band met deze groene container!

Hij staat daar mooi te glimmen tussen de lindebomen en in de kerstperiode wordt hij geflankeerd door de buurtkerststal.

Onze container wordt goed gevuld, telkens als ik de klep hoor dichtgaan of als er een auto stopt om in te laden verheugt me dat zeer. Een deel van de  opbrengst van deze kleding  komt immers onze missionarissen ten goede, zodat wij elk jaar, samen met de opbrengst van het missiefeest een flinke nieuwjaars gift kunnen overmaken.

Wij proberen de mensen te sensibiliseren om vooral hun kleding in de Salvator-Hulp containers te deponeren want de Salvatoriaanse Hulpactie steunt vele duurzame projecten in de derde wereld landen. Door de kleding te verkopen kunnen ze met dat geld vele aangevraagde projecten financieren. Wekelijks worden de bakken geledigd en staat er toch eens  kleding naast de container dan is een telefoontje  naar de hulpactie de oplossing en wordt het teveel vlug opgehaald.

Dus kleding te veel….snel naar de groene containers

Dank u  wel …mensen van Salvatoriaanse Hulpactie & Ontwikkelingshulp

Tekst van Mia Beks, namens het bestuur en leden van de Missiekring Kettingbrug Hamont

dinsdag 7 maart 2017