011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Blog

Artikel

Het CORONA virus in ons leven

Ook wij zijn, enkele weken al, ‘in de ban van het virus’, het Corona virus, dat ons leven – op kantoor – én thuis bepaalt.

Welke praktische beslommeringen brengt dit met zich mee?  Wat een impact heeft dit alles op onze werking? Welke maatregelingen moeten we treffen?...

Zo veel vragen die we onszelf stellen en een antwoord op proberen te zoeken en hierbij te geven.

Op kantoor hebben we alle mogelijke maatregelen al dadelijk getroffen (handgels, ontsmettingsmateriaal, duidelijke boodschappen aan de deur,…). We werken allemaal ofwel op kantoor (hetgeen soms wel eenzaam is), ofwel van thuis uit. En dat lukt aardig! Uiteraard houden we via de digitale kanalen contact!

We staan voor de publicatie van ons 2de kwartaalblad (editie april/mei/juni). Dat gaat ‘gewoon’ verder. We willen onze donateurs blijven informeren over onze werking; over de projecten die we verleden jaar gesteund hebben en over een mooi project in Brazilië. Aan deze mensen hebben we steun beloofd!

Het verspreiden van de digitale nieuwsbrief staat heel eventjes ‘on hold’. We zoeken de juiste middelen om deze naar onze sympathisanten te verspreiden! Maar wees gerust, beste lezer, we zijn bijna zover om deze te sturen!

De aanvragen voor de projecten komen binnen… overal in de wereld is het virus een feit maar zeker ook de mensen in de Derde Wereld zoeken nu naar oplossingen. 

Enkele verantwoordelijken voor de financiële kinderadoptie schrijven ons met de boodschap: als het hier echt uitbreekt, zal dit op vele plaatsen een ramp betekenen… wij beschikken niet over de middelen zoals jullie in Europa…

Onze collega’s van de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp gaan dagelijks de kledingcontainers ledigen; vaak overvolle kledingcontainers. Veel mensen hebben hun kasten opgeruimd, kleding verzameld en in de kledingcontainer gedeponeerd. Het zijn vaak vermoeiende en lange dagen voor de chauffeurs; zeker als ze ook nog te kampen krijgen met het afval dat nu ook aan de kledingcontainers wordt gedeponeerd. Jammer… (want het huisvuil wordt aan huis ingezameld).

We blijven allen ons uiterste best doen om samen te werken, samen het virus klein te krijgen…

dinsdag 21 april 2020