011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Blog

Artikel

Gezondheidscentrum Mangsima

Gezondheidscentrum Mangsima

Mangsima is een afgelegen dorp in de ruime omgeving van Num in Sankhuwasawa, aan de voet van de Makalu, een achtduizender in de Himalaya.

Daar werd, mede met de steun van Salvatoriaanse Hulpactie in de eerste helft van 2019 een gezondheidscentrum gebouwd. Bij een eerste kennismaking met het dorp in februari 2019 bleek immers een totaal gebrek aan infrastructuur wat betreft de medische zorgverlening. De verpleegster en haar assistent ontvingen hun patiënten in een hoek van een aftands gebouw waar de wind letterlijk doorheen blies. Voor die twee geëngageerde mensen was het onmogelijk degelijk werk te leveren door een schrijnende gemis aan zelfs de meest elementaire sanitaire voorzieningen en medisch materiaal. In oktober 2019 werd het centrum officieel geopend.

    
Onmiddellijk na de officiële opening van het Gezondheidscentrum in oktober 2019 werd alles in gereedheid gebracht voor de ingebruikname van het nieuwe gebouw. Het terrein rondom werd genivelleerd en voorbereid op het plaatsen van een omheining. Alle voorbereidingen werden getroffen om te zorgen voor een degelijke vloerbekleding en de nodige bestellingen werden gedaan in november en december.

Jammer genoeg strooide corona onmiddellijk daarna roet in het eten. Net zoals alle binnenlandse vluchten werd ook alle vervoer over de weg verboden. De bestelde goederen zoals vloerbekleding en omheining blijven tot op vandaag gestockeerd in Birathnagar en van de tevoren reeds overgebrachte goederen zoals cement ging een gedeelte zelfs verloren. Toen einde mei bovendien het regenseizoen, één van de ergste van de laatste jaren,
in volle hevigheid losbarstte, was er van transport en verdere afwerking geen sprake meer.
       
Dit alles heeft niet belet dat de verpleegster en de verpleegassistent zich zo goed en zo kwaad als mogelijk hebben geïnstalleerd en al die tijd actief zijn gebleven. Het blijken twee bekwame en vooral vindingrijke mensen. De jaarlijkse vaccinatieperiode is doorgegaan zoals gepland en zowel zijzelf als de bevolking zijn in de wolken over de tot dan toe ongekende mogelijkheden die het nieuwe gezondheidscentrum en de uitrusting ervan hen biedt.

Daar wij, eveneens als gevolg van de coronacrisis en dito maatregelen, niet meer in Nepal, laat staan in de bergdorpen zijn geraakt, heeft Manoj, die lid is van Comité Gahate-Nepal, ons gelukkig regelmatig op de hoogte kunnen houden van de situatie ter plaatse. De berichten getuigen van een actieve ploeg en een heel dankbare bevolking.

Hun dank brengen we graag naar iedereen van Salvatoriaanse Hulpactie over.

Uiteraard heeft de hele situatie ook tot gevolg dat van een uitbreiding van onze hulpverlening naar Karmarang, een ander afgelegen en uitgestrekt bergdorp, momenteel geen sprake kan zijn. Ook Karmarang hebben we bezocht in februari 2019 en we weten hoe ze ook daar reikhalzend uitzien naar een degelijk gezondheidscentrum.

Hopelijk biedt 2021 ons daartoe meer kansen dan dit jaar ons heeft gegeven!

 Project Gahate-Nepal 2020

 

 

donderdag 10 september 2020