011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Blog

Artikel

financiële kinderadoptie in India

Via de zusters in India ontvingen we een mooie algemene brief over de werkzaamheden, activiteiten, schoolvakken, leven,… van de kinderen in de verschillende internaten. We vertellen er u graag meer over.

Wij (de zusters MSCJ) organiseren klassen in 6 dorpen. Verleden jaar hadden we nog 8 dorpen maar omwille van het gemis van leerkrachten, hebben we in 2 dorpjes het lesgeven moeten stopzetten.

De leeftijd van de kinderen is tussen de 3 en 12 jaar. Op dit ogenblik hebben we 105 kinderen. Het doel is om de kinderen te leren: lezen, schrijven, spelen, zingen, dansen, tekenen,… Op dit manier kunnen zij hun talenten ontwikkelen en hun zelfvertrouwen winnen. Ook wordt er discipline gevraagd.

We organiseren een maandelijkse vergadering van de leerkrachten om het verloop en vervolg van de activiteiten op te volgen. De leerkrachten nemen vaak zelf initiatief om de kinderen nieuwe liedjes te leren en spelletjes te spelen.

 

Over het internaat Anandsagar lezen we het volgende. Dit jaar begint het schooljaar in juni 2022, met 175 meisjes op internaat. Het schooljaar begon rustig zonder covid angst, maar tijdens de maand juli startte het regenseizoen. Een aantal meisjes had plots een serieuze virale koorts zodat we hen naar huis moesten sturen. We hebben onmiddellijk de nodige medische voorzorgen genomen en gelukkig zijn alle meisjes terug genezen.

Enkele activiteiten, die georganiseerd werden.

De patiënten van het lepra-ziekenhuis brachten ons een bezoek. De meisjes hielpen hen in de keuken, zonder vrees. Ze verzorgden een klein ontspanningsprogramma, wat erg leuk was.

De ouders van de kinderen werden uitgenodigd. Ze kregen meer uitleg over de werking en regels van het internaat.

De kinderen zijn ingedeeld in groepjes en elke groep heeft een ‘leider’. Deze werden gekozen en er werd hen uitgelegd hoe ze hiermee moeten omgaan.

De nieuwkomers worden ‘welkom’ geheten. Dit gebeurt telkens op een speelse manier.

De culturele achtergrond wordt jaarlijks opnieuw gevierd.

Tijdens de grootouderdag schreven de meisjes in een brief wat hun grootouders voor hen betekenen. Dat was een hartverwarmende activiteit voor iedereen!

Eén dag in augustus wordt gewijd aan de cultuur en gebruiken binnen de verschillende stammen. Onze internaat meisjes hebben een tribale achtergrond. Voor hen is dit dus een belangrijke dag. Sommige meisjes maakten hun traditionele gerecht of dansten ‘hun’ dansen. We zijn allen een ervaring rijker.

Tijdens het bezoek van een dokter werd gesproken over allerlei medische zaken. Vele meisjes hadden de mogelijkheid om een check-up te laten doen en ontvingen de nodige medicijnen.

We organiseerden ook een dag spelletjes en de Onafhankelijkheidsdag wordt gevierd met een zang- en danswedstrijd. Tijdens het festival van het licht (Diwali Celebration) maken de meisjes een mooie mandala, ‘rangoli’ genaamd. Het is een mooi feest om het positieve te zien en het kwaad te overwinnen.

Behalve deze activiteiten, nemen de kinderen ook deel aan het werken in de tuin, in de keuken en het onderhoud van de gebouwen.

De kinderen en hun verantwoordelijken danken iedereen voor de aandacht en wensen iedereen het allerbeste voor het nieuwe jaar 2023.

donderdag 9 februari 2023