011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Blog

Artikel

Cyclone Fani raasde over India

De Salvatoriaanse Hulpactie werkt al vele jaren samen met het project RUCHIKA in India. Van de verantwoordelijken ontvingen we onderstaand bericht, over een allesvernietigende cycloon!

 Op 3 mei raasde de “cyclone Fani” over de kust van Orissa, India…

In de hoofdstad van Orissa, Bhubaneswar, werken we met de Indische NGO Ruchika in de vele slums van de stad. Tegen dit soort woeste orkanen en cyclonen zijn de slums in Bhubaneswar helemaal niet bestand. Er is verschrikkelijk veel schade aan de huizen, hutten en schooltjes. De wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen, elektriciteit is in de slums en in delen van de stad volledig uitgevallen. Meer dan 60% van de families zijn have en goed kwijt. De mango-oogst is totaal verwoest, kokosbomen zijn ontworteld, rijstvelden liggen vol puin en afval, van takken tot aangewaaide daken. Al onze projecten in de slums van Bhubaneswar liggen letterlijk ‘plat’, en het zal tijd kosten voordat de slums zich hebben hersteld, en het gewone leven – overleven voor velen – zich zal hervatten.

Deze storm zet heel de organisatie onder grote druk, en heeft erg veel impact op de deelprojecten van Ruchika.

In het Ruchika-Project en in Nimepara is het nu ‘overleven’, waardoor het projectwerk even stilligt en alle inspanning gaat naar heropbouw en organiseren van hulp.

We proberen te helpen, maar we hebben meer fondsen nodig.

Daarom deze oproep

U kan een gift doen op het rekeningnummer van de Salvatoriaanse Hulpactie, met als mededeling “Bodhi-Project Cyclone Fani”.

Hartelijk dank bij voorbaat!

 

dinsdag 11 juni 2019