011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Blog

Artikel

CORONA update

“In Colombia ligt alles stil. In de krottenwijken zijn de situaties schrijnend en de regering deelt daar voedselpakketten uit. Ook de Guarderia is dicht en alle mensen boven de 70 moeten verplicht binnen blijven. Heel bizar om de zien dat het altijd zo drukke place de Bolivar, plein in het centrum van Pereira helemaal leeg is. Ja, wat is het hier bizar… Maar ook uit deze bizarre situatie komen we weer, samen staan we sterk!”

(uit het jaarverslag 2019 Jetty van Aalsum stichting)

 

Volgend bericht ontvingen we uit Brazilië:
“Beste Lieve en alle medewerkers,
Het is werkelijk een moeilijke tijd met veel dreiging ook voor ons hier; corona vírus komst steeds dichter bij.
Hier in Belo Horizonte stierven enkelen bekenden van onze school en van de bekenden van de buitenwijken; Ondanks het thuis blijven, afstand bewaren en nu ook verplicht masker dragen.
Vooral in enkele grote steden, waar het ziekenfonds weinig voorzienigen heeft , en speciaal in de arme wijken waar veel werkelozen zijn en slechte sanitaire voorzieningen;
Scholen zijn gesloten en ook kindercreches krijgen thuis niet genoeg voeding. Via directie van de creche en vincentius-vereniging werd ik uitgenodigd om families te steunen met voedselpaketten. Veel families zullen dat nodig hebben .
En gelukkig dat jullie kunnen helpen: De banken zijn op beperkte tijd open en geld overmaken is mogelijk ook al duurt het wat langer voordat het op onze rekening komt.
Dat God jullie mag blijven zegenen en beschermen.
Heel veel dank voor jullie inzet.
Frater Theo Adams”

 

En nog uit Zuid-Amerika, meer bepaald uit Paraguay:
“De verspreiding van het virus situeert zich vooral in en rond Asunción. In de Chaco wonen mensen zeer geïsoleerd. Het is daar nu stil omdat alle kinderen naar huis gestuurd zijn. Enkele families zijn er gebleven want uiteraard zijn er ook dieren te verzorgen, onderhoud te doen, enz. 
Ze hebben er geen zicht op wanneer de scholen weer opengaan. De giften mogen zoals gewoonlijk doorgestort worden.
Als de school terug opengaat, zal steun aan kwetsbare gezinnen super belangrijk zijn. De gevolgen van corona zijn immens omdat veel mensen leven van informele dagarbeid. Heb je die dag niet kunnen produceren of werken, dan heb je geen inkomsten.”

We blijven met elkaar en met de mensen in de Derde Wereld verbonden.
Met onze hartelijke dank voor uw aandacht.

maandag 11 mei 2020