011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Blog

Artikel

Comunidade Educacional para o Trabalho in Brazilië

Al vele jaren steunen wij het CEPT in Brazilië; een centrum waar vele kinderen en gezinnen worden opgevangen. Door de corona crisis hebben zij ook een moeilijke periode achter de rug en helaas is die periode nog niet voorbij.

Via de verantwoordelijken ontvingen we volgend nieuws:

 

Dat het Covid-virus in Brazilië een hoge tol aan menselijke levens heeft geëist zal u vast niet ontgaan zijn.  Op het moment van schrijven (juni 2021) zijn al 516.000 Brazilianen ten gevolge van Covid  overleden en te vrezen valt dat het daar niet bij blijftDe pandemie heeft in Brazilië grote gevolgen voor het dagelijks leven en welzijn van de mensen.  De werkloosheid is inmiddels gestegen tot 14,7% en uit onderzoek blijkt dat één op de 4 Brazilianen gedurende de pandemie onvoldoende voeding heeft gehad of nog heeft.

 

Veel van de gezinnen waarvoor de CEPt werkt zijn eenoudergezinnen, vaak met een vrouw als kostwinner die,  werkzaam in informele functies (in huishoudens, restaurants, winkels etc), een gezinsinkomen bij elkaar sprokkelt. Met het instellen van de lockdown in 2020 viel veel van dit werk opeens weg.  De overheid heeft gedurende een aantal maanden Noodhulp verstrekt aan de allerarmsten, een bedrag 600 reais ( € 92).  In oktober is de uitkering verlaagd tot 300 reais (€46, 44) per maand: een bedrag niet eens groot genoeg voor de water- en energierekening, laat staan voor voeding en andere benodigdheden. Groot was de schrik toen eind 2020, midden in  de lockdown, de noodhulp werd stopgezet!  Pas op 1 april 2021 werd de Noodregeling hervat maar nu met het veel lagere bedrag van 150 reais oftewel  € 22,31 per maand!  Veel mensen zagen en zien zich daarom genoodzaakt de aanbeveling van sociaal isolement te negeren om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarmee het  risico van onderlinge besmetting vergrotend.

 

De kinderen in de wijken waar de CEPt werkzaam is, konden vanaf september 2020 niet meer naar school. Kinderen uit de armere gezinnen zijn aangewezen op het openbaar onderwijs van de gemeente. Zij gaan 5 halve dagen naar school, de ochtend of de middag. Dit in tegenstelling tot de kinderen uit de gegoede families die naar het particulier onderwijs gaan waar het lesprogramma uitgebreider en gevarieerder is en ook de faciliteiten aanzienlijk ruimer zijn.  Het verschil was tijdens de lockdown erg groot. De kinderen in het particulier onderwijs konden thuis veelal over laptops/ tablets beschikken en kregen digitaal onderwijs, net als in Nederland.  Voor de kinderen van de CEPt was er gedurende 7 maanden nauwelijks contact met school en dus geen voortgang van een lesprogramma.  Pas op 14 april gingen de scholen weer open maar  slechts voor 30% van de tijd.  De achterstand die de toch al kwetsbare kinderen en jongeren in deze periode opgelopen hebben lijkt groot te zijn.

 


Ook de CEPt moest haar deuren sluiten
vanwege de pandemie. Er mochten geen kinderen op de locatie komen. De CEPt heeft echter alle moeite gedaan om de families en de kinderen te ondersteunen:

 

  • Maandelijks ontvingen alle kinderen en tieners thuis lesmateriaal, activiteiten uit de speelgoedbibliotheek, muziek- en sportopdrachten, alles op papier tezamen met al het materiaal dat nodig is bij de uitvoering van de activiteiten: kleurpotloden, papier, karton, verf, spellen zoals dammen, dominostenen stokjes enz. Tegelijkertijd ontvingen de kinderen een verwennerij in de vorm van een snack en wat frisdrank. Belangrijker misschien nog was de persoonlijke aandacht die de kinderen tijdens hun isolement van de begeleiders ontvingen. Met gebruik van simpele mobiele telefoons werd via whatsappgroepen contact gehouden en werden de opdrachten en activiteiten de 19 jongeren van de CEPt voetbalclub.
  • Maandelijks werden er voedselpakketten en pakketten met persoonlijke hygiëne- en schoonmaakproducten naar de families gebracht. Basisproducten als rijst, bruine bonen, olie, macaroni, bloem etc. vulden het voedselpakket. Daarnaast tandpasta, zeep, shampoo en schoonmaakmiddelen. Ook werden butagasflessen uitgedeeld, nodig om te kunnen koken.

 

Deze periode werd ook benut om gebouwen en terrein van de CEPt te onderhouden en aan te passen aan de ‘nieuwe’ situatie waarin de kinderen en tieners weer ontvangen kunnen worden maar dan onder de nieuwe beveiligingsitems: kleine groepen, flinke onderlinge afstand, gebruik van beschermingsmiddelen. 

 

Vanaf 1 juni is de CEPt weer open. Langzamerhand kunnen steeds meer activiteiten met elkaar uitgevoerd worden en kunnen de kinderen weer persoonlijk begeleid en gestimuleerd worden. Voorlopig blijft het noodzakelijk de families te ondersteunen met voedselmanden en andere noodzakelijke producten.   

 

Ter afsluiting een dankwoord van het bestuur van de CEPt :

Ondanks de moeilijkheden waarmee we worden geconfronteerd, zijn we blij dat we voedsel kunnen garanderen aan deze gezinnen die leven met sociaal risico. We hebben niet genoeg woorden om u te bedanken voor alle steun en aanmoediging die we hebben ontvangen. Heel erg bedankt!! De hulp van de Nederlandse vrienden was fundamenteel en essentieel voor de continuïteit van het werk dat werd uitgevoerd met alle gezinnen die in zo'n moeilijke tijd werden geholpen. We kijken uit naar uw steun in 2021, want het zal een jaar van uitdagingen worden in het werk voor de gezinnen die worden bediend door CEPT-Els Koop.

donderdag 12 augustus 2021