011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Blog

Artikel

60 jaar Salvatoriaanse Hulpactie

Salvatoriaanse Hulpactie 60 jaar!

 

Met veel dankbaarheid mag de Salvatoriaanse Hulpactie dit jaar terugblikken op haar 60ste verjaardag! We zeggen heel graag “met veel dankbaarheid”, omdat de Salvatoriaanse Hulpactie zich ervan bewust is dat ze dit mooie werk zo lang heeft mogen doen, en nog doet, dankzij de steun van haar vele trouwe weldoeners, missievrienden, sympathisanten, sponsors,… die onze organisatie een heel warm hart toedragen.

Ook de paters Frans Driessen en Theo Palmans, beiden Salvatorianen, zijn we dankbaar, omdat zij in 1963 de Hulpactie hebben opgericht. Wij zijn u, beste bezoeker van onze website, dankbaar omdat u steeds trouw ons bezoekt en sympathie betoont voor onze organisatie!

 

We blikken graag terug op de voorbije 60 jaren en kunnen toch met enige trots zeggen dat we vele projecten in de landen in het Zuiden gesteund hebben. Waterputten, inrichting scholen, aankoop graanmolen, alfabetisering, snit- en naadopleiding,… dit zijn maar enkele voorbeelden van kleinschalige projecten die een directe impact hebben op de plaatselijke bevolking.

Ook duurzame projecten worden gesteund en uitgevoerd. Dan denken we vooral aan bijenteelt, drinkbaar water, opvang regenwater, biogasinstallatie, bestrijding ontbossing,… Het behoud van het klimaat loopt – vooral de laatste jaren – als een belangrijke rode draad doorheen de projecten.

Naast onze afdeling ‘projecten’, heeft de Salvatoriaanse Hulpactie ook een afdeling “kinderadoptie”. Wij hebben bijzondere aandacht voor kinderen – de toekomst voor de goede ontwikkeling van een land! Wij, dankzij de bijdrage van vele adoptieouders in België en Nederland, kunnen de kinderen in de ontwikkelingslanden helpen met hun studies. De kinderen leren een beroep en kunnen zo in hun eigen onderhoud voorzien. Het doet ons steeds veel deugd als we bericht krijgen van een verantwoordelijke tussenpersoon (een belangrijke schakel!) als hij / zij ons vertelt dat die jongen schrijnwerker is geworden of dat meisje begint te werken in de school als leerkracht.

Via het gratis driemaandelijks tijdschriftje, elektronische nieuwsbrief, website,… roepen we onze donateurs op om een project te steunen. Het gebeurt ook wel dat een donateur ons verrast! Bij gelegenheid van een huwelijksjubileum bijvoorbeeld, of na overlijden, vraagt hij geen bloemen of geschenken maar een gift voor de Hulpactie.

De Salvatoriaanse Hulpactie is ook lid van testament.be, een overkoepelende organisatie die het “opnemen van een goed doel in een testament” meer bespreekbaar maakt. U kan inderdaad de Hulpactie opnemen in uw testament.

Onze permanente tentoonstelling (in huis in Hamont) is door de jaren heen, uitgegroeid tot een leuke ontmoetingsplaats, waar we alle sympathisanten uitnodigen om eens een kijkje te komen nemen. Wij vertellen er graag over onze werking; meer bepaald over onze projecten, financiële kinderadoptie en kledinginzamelingen.

Want inderdaad, beste lezer, onze zusterorganisatie, de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp, haalt vooral in de provincie Limburg, gedragen kleding op (via de gekende kledingcontainers).

Meer weten over dit alles? Informeer zeker bij onze medewerkers op het secretariaat, elke werkdag (in de voormiddag) telefonisch bereikbaar 011/445821 of vanuit Nederland 0495/494940

Of stuur een mailtje naar info@salvatorhulp.org

En noteer in uw agenda: zondag 15 oktober 2023, ontmoetingsdag om met ons het 60jarig bestaan mee te vieren! Schrijft u zich hiervoor in? info@salvatorhulp.org Van harte welkom!

 

vrijdag 5 mei 2023