011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
De dorpsschool in Pattale, Nepal werd getroffen door een aardbeving. Saancho vzw is bezig met de heropbouw en inrichting van enkele extra lokalen.

project

Help Saancho vzw met de heropbouw van de dorpsschool in Pattale, Nepal

In 2015 trof een aardbeving het dorpje Pattale en vernielde bijna de hele dorpsschool. Saancho vzw is volop bezig met de heropbouw van de school, er moeten minstens zes klassen worden opgericht.

Het onderwijs in de Nepalese bergdorpjes is zeer miniem en moet verbeterd worden. Hiervoor wordt gerekend op steun van sponsors en sympathisanten. 

Lees het verhaal van Saancho vzw in ons kwartaalblad!

STEUN DIT PROJECT

Uw gift is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen zodra het totale bedrag dat u ons in een kalender-jaar schenkt €40 of meer bedraagt.

Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest.

Geef online

Vanuit België:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

BE24 4531 0183 5138

Salvatoriaanse hulpactie vzw,
‘t Lo 47, 3930 Hamont

Vanuit Nederland:

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

NL61INGB0000100481

Stg. Salvatoriaanse Hulpactie
Postbus 2208 6020 AE Budel